Yhdistys

Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset – FinFami ry:n toiminnan tarkoituksena
on edistää mielenterveyskuntoutujien omaisten ja lähiverkoston hyvinvointia,
toimia heidän edunvalvojanaan ja olla mukana kehittämässä mielenterveystyötä.

Yhdistyksen toiminta-alueena on Pohjois-Karjalan alue ja Heinävesi.

Yhdistyksessä toimiminen on vapaaehtoista ja sitoutumatonta mielenterveystyötä.

Yhdistyksen toimintaan kuuluu:

  • Vertaistoiminta
  • Edunvalvonta
  • Vertaistukeen perustuvat ryhmät
  • Kohdennetut erityisryhmät
  • Yleisötilaisuudet
  • Tiedotustoiminta
  • Verkostoyhteistyö

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, seitsemän varsinaista
jäsentä ja kaksi varajäsentä sekä hallituksen valitsema sihteeri, joka on ollut yhdistyksen
toiminnanjohtaja.

Yhdistys on Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami:n jäsenyhdistys.