Tapahtumat

OMAISNEUVONTA

Omaisneuvonta on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen tarjoamaa tietoa ja
tukea psyykkisesti oireilevien ja sairastuneiden omaisille ja läheisille. Omais-
neuvonnassa asiakas saa tietoa psyykkisistä sairauksista ja niiden vaikutuk-
sesta arkeen sekä mielenterveys- ja päihdepalveluista.
Keskustelussa asiakas tai perhe voi käydä läpi sen hetkistä elämäntilannettaan
sairastuneen omaisena. Tavoitteena on, että omainen saa omin sanoin puhua
huolestaan ja sen herättämistä tunteista. Yhdessä voidaan miettiä keinoja arjen
vuorovaikutustilanteisiin ja omaisen oman hyvinvoinnin lisäämiseen.
Toiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä omaisen ja läheisen omaa uupumista.
Omaisten tuki tai neuvonta voi tapahtua puhelinkeskusteluin tai erikseen sovit-
tavissa tapaamisissa. Omaisneuvonta on maksutonta.