Tapahtumat

OMAISNEUVONTA

Omaisneuvonta on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen tarjoamaa tietoa
ja tukea psyykkisesti oireilevien ja sairastuneiden omaisille ja läheisille.
Omaisneuvonnassa asiakas saa tietoa psyykkisistä sairauksista ja niiden
vaikutuksesta arkeen sekä mielenterveys- ja päihdepalveluista.

Keskustelussa asiakas tai perhe voi käydä läpi sen hetkistä elämäntilannet-
taan sairastuneen omaisena. Tavoitteena on, että omainen saa omin sanoin
puhua huolestaan ja sen herättämistä tunteista. Yhdessä voidaan miettiä
keinoja arjen vuorovaikutustilanteisiin ja omaisen oman hyvinvoinnin lisää-
miseen.
Toiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä omaisen ja läheisen omaa uupu-
mista. Omaisten tuki tai neuvonta voi tapahtua puhelinkeskusteluin tai erik-
seen sovittavissa tapaamisissa.
Omaisneuvonta on maksutonta.
Lisätietoja Raijalta.