Tukituvalla

Päihdetietoilta omaisille 6.2. klo 16.30, kouluttajana on kokemusasian-
tuntija, päihdetyöntekijä Sanna Pesonen.

Joensuun Seudun Mielenterveysseuran vierailu Tukituvalle 22.3.
klo 17.00. Yhdistysten toiminnan esittelyä sekä yhteistyön suunnittelua.

Vapaaehtoisena FinFamissa -koulutukset:
Mielenterveysomaiselle kertyy kokemusta ja tietoa omaisena elämisestä ja
selviytymisestä. Haluaisitko käyttää kokemustietoasi toisten omaisten tueksi?
Tervetuloa tutustumaan vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksiin!
Vertaistuki ja kokemustieto voimavarana omaisten toiminnassa 4.4. klo 16.30
Tuettavana omainen ja vertaistuellinen omaisneuvonta 2.5. klo 16.30.

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään Tukituvalla 26.4.
klo 18.00. Tervetuloa mukaan vaikuttamaan yhteisiin asioihimme!
Kahvitarjoilu ennen kokousta klo 17.30.