Tukituvalla

Tietoilta Nuorisopsykiatrian perheille 26.3. klo 16.30
Vaikuttaako nuoren psyykkinen oireilu ja sairastaminen arkeesi? Tietoa ja tukea on saatavilla. Järjestetään yhteistyössä Siun soten kanssa.
Lisätietoa Raijalta.

Vapaaehtoisena FinFamissa -tietoa yhdistyksen toiminnasta 3.4. klo 17.00.
Mielenterveysomaisille kertyy kokemusta ja tietoa omaisena elämisestä ja
selviytymisestä. Haluaisitko sinä käyttää kokemustietoasi toisten omaisten
tukemiseen? Kerromme omaisyhdistyksen toiminnasta. Lisätietoa Minnalta.

Huoli läheisen päihteiden käytöstä – tietoa ja tukea, omaisten tietoilta
15.4. klo 16.30. Alustajana kokemusasiantuntija Sanna Pesonen.
Lisätietoa Minnalta.

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään Tukituvalla 25.4.
klo 18.00. Tervetuloa mukaan vaikuttamaan yhteisiin asioihimme!
Kahvitarjoilu ennen kokousta klo 17.30.


Mielenterveysomaisille kertyy kokemusta ja tietoa omaisena elämisestä ja selviytymisestä. Haluaisitko sinä käyttää kokemustietoasi toisten omaisten tukemiseen? Vertaisomaisena voit toimia mielenterveysomaisen tukena omaisneuvonnassa. Vertaistuki täydentää ammattihenkilön antamaa neuvontaa.
Kun vertainen kuuntelee omaista, hänelle tulee tunne siitä, että hän ei ole yksin ja että on muitakin, joilla on samanlaisia kokemuksia. Vertaisomainen voi myös kertoa miten on itse selviytynyt ja jaksanut erilaisissa tilanteissa.
Lisätietoja Minnalta.