Erityisryhmät

 

Vertaistuki on omaehtoista ja osallistujalähtöistä toimintaa, jossa ajatuksiaja tunteita voi
jakaa samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien ihmisten kanssa.
Ryhmässä on tavoitteena tarjota tietoa ja tukea osallistujille. Ryhmän alussa sovitaan
yhdessä, että ryhmä on luottamuksellinen.
Osallistujat voivat halutessaan myös sopia ajan henkilökohtaiseen keskusteluun
omaistyöntekijän kanssa ennen ryhmää, sen aikana tai jälkeenpäin. Ryhmät ovat maksuttomia.
Esittelemme ryhmiä 23.8. klo 14.00–18.00 syksyn aloituskahveilla.

Omaisten ryhmä Kiteellä on tarkoitettu omaisille, joiden läheinen on sairastunut psyykkisesti.
Ryhmä kokoontuu Kiteellä evl. seurakuntakeskuksessa, päätyhuoneistossa, Kappelintie 4.
Ohjaajina Minna ja vertaisohjaaja.
29.08.  klo 16.30
19.09.  klo 16.30
10.10.  klo 16.30
31.10.  klo 16.30
Ilmoittautuminen Minnalle.

Omaisten ryhmä Lieksassa on tarkoitettu omaisille, joiden läheinen on sairastunut psyykkisesti.
Ryhmä kokoontuu Lieksassa Kilta-talolla, Sammonkatu 10.
Ohjaajana Minna.
07.09. klo 16.30
28.09. klo 16.30
19.10. klo 16.30
16.11. klo 16.30
Ilmoittautuminen Raijalle.

Minun tarinani -ryhmä on tarkoitettu nuorille aikuisille (18-29 v.), jotka ovat huolissaan
läheisensä tai omasta mielen hyvinvoinnista.
Luovia toimintojen menetelmiä hyödyntävässä ryhmässä on mahdollista synnyttää uusia
näköaloja ja tulevaisuuden unelmia.
Ryhmä kokoontuu Joensuussa Tukituvalla.
12.09.  klo 16.00
19.09.  klo 16.00
26.09.  klo 16.00
02.10.  klo 16.00
10.10.  klo 16.00
Ilmoittautuminen Raijalle.

Kokemukset sanoiksi – ryhmä on suunnattu omaisille, joilla on kiinnostusta toimia
vapaaehtoisena vertaistoiminnassa tai kokemustiedon käytössä.
Vapaaehtoisena voi toimia esimerkiksi tukihenkilönä, omaismentorina, vertaisohjaajana,
kokemuskouluttaja, kirjoittajana.
Ryhmän teemoina ovat elämänkaari, omaistarinani, kokemusasiantuntijan vierailu.
Lisäksi sovitaan osallistujien kanssa tapaamiset (2-3), jolloin oma omaistarina kerrotaan
ryhmäläisille.
Ryhmä kokoontuu Joensuussa Tukituvalla.
Ryhmän ohjaajana toimii Minna ja vertaisohjaaja.
14.09. klo 16.30–19.30
21.09. klo 16.30–19.30
05.10. klo 16.30–19.30
12.10. klo 16.30–18.00
Ilmoittautuminen Minnalle.

Isovanhempien ryhmä on tarkoitettu isovanhemmille, jotka tuntevat huolta
lastenlasten elämäntilanteesta, esimerkiksi perheessä olevista mielenterveys-
tai päihdeongelmista tai muista vaikeuksista.
Ryhmä kokoontuu Tukituvalla.
20.09. klo 17.00
18.10. klo 17.00
15.11. klo 17.00
13.12. klo 17.00
Ilmoittautuminen Marille.

Vanhempien vertaistukiryhmä Joensuussa on tarkoitettu psykoosiin sairastu-
neiden pitkäaikaispotilaiden vanhemmille. Monet omaiset kokevat, että toisten
omaisten kanssa puhuminen ja heidän tukensa antaa voimia. Sairastumisesta
tulee ajan myötä osa elettyä elämää.
Ryhmä kokoontuu Joensuussa Tukituvalla.
21.09. klo 13.00
05.10. klo 13.00
19.10. klo 13.00
02.11. klo 13.00
16.11. klo 13.00
23.11. klo 13.00
Ilmoittautuminen Raijalle.

Elämäni kuvat -ryhmä omaisille. Ryhmässä voit pysähtyä omien ajatusten
ja tunteiden äärelle kuvataiteen ja valokuvan keinoja hyödyntäen. Ryhmä on
yhteinen P-K:n Muisti ry:n kanssa ja on tarkoitettu mielenterveysomaisille ja
muistisairaiden omaisille.
Ryhmä kokoontuu Muisti ry:n tiloissa, Siltakatu 20.
26.09. klo 15.00
03.10. klo 15.00
10.10. klo 15.00
17.10. klo 15.00
24.10. klo 15.00
31.10. klo 15.00
07.11. klo 15.00
14.11. klo 15.00
Lisätietoa ja ilmoittautuminen Katjalle.

Omaisten ABC-ryhmä Juuassa, on tarkoitettu omaisille, joiden läheinen on sairastunut psyykkisesti. Sinulla on mahdollisuus saada tietoa ja tukea asiantuntijatiedon ja vertaistuen avulla.
Ryhmä toteutetaan yhteistyössä Siun soten kanssa.
Ryhmä kokoontuu kohtaamispaikka Ellinkulmassa, Väyryläntie 1 A 1.
27.09. klo 14.00
04.10. klo 14.00
11.10. klo 14.00
18.10. klo 14.00
Ilmoittautuminen Raijalle.

Prospect-ryhmä omaisille Prospect on ryhmämalli, joka tukee omaisen jaksamista
ryhmätehtävien ja vertaiskeskustelujen avulla. Ryhmässä on mahdollista omien kokemusten
arviointi ja muiden kokemuksista oppiminen. Ryhmässä on keskeistä omaisen elämään
liittyvien kokemusten jakaminen.
Ryhmässä käsitellään esimerkiksi seuraavia aiheita: mitä olemme oppineet omaisena
psyykkisistä sairauksista, paineiden ja stressin tunnistaminen, suru, selviytymistaidot,
tukiverkostot ja muutos.
On tärkeää osallistua säännöllisesti ryhmätapaamisiin, koska ryhmässä käsiteltävät aiheet
pohjautuvat aikaisemmin ryhmässä käsiteltyihin teemoihin.
Ryhmä toimii suljettuna ryhmänä.
Ryhmä kokoontuu Joensuussa Tukituvalla.
Ryhmän koulutettuina vertaisohjaajina toimivat Irja Hämäläinen ja Raija Muttonen.
27.09. klo 17.30
11.10. klo 17.30
25.10. klo 17.30
08.11. klo 17.30
29.11. klo 17.30
10.01. klo 17.30
24.01. klo 17.30
07.02. klo 17.30
21.02. klo 17.30
07.03. klo 17.30
Ilmoittautuminen Raijalle.

Omaisten ABC-ryhmä Joensuussa, on tarkoitettu omaisille, joiden läheinenon sairastunut psyykkisesti. Sinulla on mahdollisuus saada tietoa ja tukea asiantuntijatiedon ja vertaistuen avulla.
Ryhmä toteutetaan yhteistyössä Siun soten kanssa.
Ryhmä kokoontuu Joensuussa Tukituvalla.
31.10. klo 18.00
07.11. klo 18.00
14.11. klo 18.00
21.11. klo 18.00
Ilmoittautuminen Raijalle.

Seurakunnan järjestämä ryhmä
Sururyhmä itsemurhan tehneiden läheisille alkaa 9.11. klo 18.00 Louhelantuvan kerhohuoneella,
Koulukatu 7 (sisäänkäynti kadun puolelta). Ryhmä kokoontuu yhteensä seitsemän kertaa alussa viikon välein.
Ilmoittautumiset 26.10. mennessä diakoniatyöntekijä Satu Halonen puh. 050 3855 139
tai sairaalapastori Ilkka Raittila puh. 050 4319 226.