Erityisryhmät

Vertaistuki on omaehtoista ja osallistujalähtöistä toimintaa, jossa ajatuksia ja tunteita voi
jakaa samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien ihmisten kanssa. Ryhmässä on tavoitteena
tarjota tietoa ja tukea osallistujille. Ryhmän alussa sovitaan yhdessä, että ryhmä on luottamuksellinen.
Osallistujat voivat halutessaan myös sopia ajan omaisneuvontaan.
Ryhmät ovat maksuttomia.

Isovanhempien vertaisryhmä on on tarkoitettu isovanhemmille, jotka tuntevat huolta
lastenlasten elämäntilanteesta, esimerkiksi perheessä olevista mielenterveys-
tai päihdeongelmista tai muista vaikeuksista.
Ryhmä kokoontuu Joensuussa Tukituvalla.
05.09. klo 16.15
26.09. klo 16.15
17.10. klo 16.15
07.11. klo 16.15
28.11. klo 16.15
Lisätietoa Marilta.

Omaisten ryhmä Kiteellä on tarkoitettu omaisille, joiden läheinen on sairastunut psyykkisesti.
Ryhmä kokoontuu evl. seurakuntakeskuksessa, päätyhuoneistossa, Kappelintie 4.
06.09. klo 16.30
04.10. klo 16.30
01.11. klo 16.30
Lisätietoa ja ilmoittautuminen Minnalle.

Juuan Elämäni kuvat -ryhmä omaisille. Ryhmässä voit pysähtyä omien ajatusten
ja tunteiden äärelle kuvataiteen ja valokuvan keinoja hyödyntäen.
Ryhmä on yhteinen P-K:n Muisti ry:n kanssa ja on tarkoitettu mielenterveysomaisille
ja muistisairaiden omaisille.
Ryhmä kokoontuu kohtaamispaikka Ellinkulmassa, Väyryläntie 1 A 1.
07.09. klo 10.00
14.09. klo 10.00
21.09. klo 10.00
28.09. klo 10.00
05.10. klo 10.00
12.10. klo 10.00
19.10. klo 10.00
26.10. klo 10.00
Lisätietoa ja ilmoittautuminen Katjalle.

Vanhempien ryhmä Outokummussa on tarkoitettu vanhemmille, joita kuormittaa
lapsen psyykkinen oireilu tai psykiatrinen sairaus. Lapsi voi olla alaikäinen tai täysi-ikäinen.
Ryhmä kokoontuu Outokummun kirjastolla, Koulukatu 7.
27.09. klo 16.00
11.10. klo 16.00
25.10. klo 16.00
08.11. klo 16.00
22.11. klo 16.00
Lisätietoa ja ilmoittautuminen Raijalle.

Avoin iltaryhmä pitkäaikaiskuntoutujien omaisille Tukituvalla. Avoimen ryh-
män teemana on omaisen voimavarat eri näkökulmista: luonto, ystävät, itsetun-
temus, palvelujen tukiverkot.
Voit tulla myös tutustumaan toimintaamme tai tuoda ystäväsi mukaan.
27.09. klo 16.00
25.10. klo 16.00
22.11. klo 16.00
13.12. klo 16.00
Lisätietoja Minnalta.

Prospect Plus -ryhmä on tarkoitettu henkilöille jotka ovat aiemmin
osallistuneet Prospect vertaisryhmään.
Ryhmän pohjautuu aikaisempiin 10 moduuliin. Ryhmässä käsitellään perus
Prospectin mukaisesti keskeisiä omaisen omaan selviytymisprosessiin ja voi-
maantumiseen sisältyviä teemoja. Tavoitteena on vahvistaa omaista ylläpitä-
mään asettamaansa muutosta sekä tukemaan rakentavaa vuorovaikutusta
sairastuneen perheenjäsenen kanssa.
Ryhmä kokoontuu Tukituvalla.
03.10. klo 17.30
10.10. klo 17.30
24.10. klo 17.30
08.11. klo 17.30
14.11. klo 17.30
Ohjaajina toimivat vertaisohjaajat Irja Hämäläinen ja Raija Muttonen.
Ilmoittautuminen Raijalle.

Nuorten tarina -ryhmä on tarkoitettu nuorille aikuisille (18-29 v.)
Huoli omasta tai läheisen hyvinvoinnista herättää usein monenlaisia tunteita ja kysymyksiä.
Omia tunteita on hyvä oppia tunnistamaan, nimeämään ja ilmaisemaan.
Ryhmässä käytetään toiminnallisia menetelmiä keskustelun lisänä.
Joskus pienetkin muutokset auttavat oman tien etsinnässä.
Yksin ei tarvitse jaksaa.
Ryhmä kokoontuu Joensuussa Tukituvalla.
04.10. klo 16.00
18.10. klo 16.00
01.11. klo 16.00
14.11. klo 16.00
29.11. klo 16.00
Lisätietoa ja ilmoittautuminen Raijalle.

Kokemukset sanoiksi – Päihdemieli – ryhmä vanhemmille
Vertaisyhmä vanhemmille, joiden lapsella on mielenterveys- ja päihdeongelma. Ryhmässä
on mukana vertaisohjaaja, jolla on omakohtaista kokemusta kaksoisdiagnoosi-nuoren
vanhempana. Kahden ensimmäisen tapaamisen jälkeen ryhmä toteutetaan osallistujien
toiveiden mukaan.
Haluaisitko sinä tuoda kuuluville omaisen – äidin tai isän äänen? Voit halutessasi
osallistua ryhmän yhteiseen kuvaukseen vanhempien kokemuksista. Yhteinen kuvaus
toimitetaan Siun soten Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasraadille ja muille tahoille
osallistujien päätöksen mukaan.
Ryhmä kokoontuu Tukituvalla:
10.10. klo 16.30
24.10. klo 16.30
Jatko sovitaan ryhmän kesken.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen Minnalle.

Omaisten ABC-ryhmä on tarkoitettu omaisille, joiden läheinen on sairastunut psyykkisesti.
Sinulla on mahdollisuus saada tietoa ja tukea asiantuntijatiedon ja vertaistuen avulla.
Ryhmä toteutetaan yhteistyössä Siun soten kanssa.
Ryhmä kokoontuu Tukituvalla.
13.11. klo 18.00
19.11. klo 18.00
27.11. klo 18.00
04.12. klo 18.00
Lisätietoa ja ilmoittautuminen Raijalle.

Puhelinryhmä on vertaistukiryhmä joka on tarkoitettu mielenterveysomaisille.
Ryhmän teemat muodostuvat ryhmäläisten toiveiden ja tarpeiden mukaan.
Puhelinryhmään osallistut kotoa käsin, omalla puhelimella. Puhelut ovat
maksuttomia.
Lisätietoja Raijalta.

Vertti-toiminta on vertaisryhmätoimintaa perheille, joissa vanhemmalla on
mielialahäiriöitä.
Ryhmässä vanhempi saa tukea vanhemmuuteen ja lasten kokemusten ymmärtämiseen. Vertissä työskentelevät lapset ja vanhemmat omissa ja yhteisissä ryhmissä.
Keväällä 2019 on tulossa Vertti-ryhmiä PikkuLapsiVertti 4-6- vuotiaille ja kouluikäisten Vertti 8-10 vuotiaille.
Lisätietoja Raijalta ja Marilta.