Kuule Tarinani

KAUKON JA MARJAN TARINAT

Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset – FinFami ry:n ja Pohjois-Karjalan Muisti ry:n yhteisessä “Uudella tavalla aitoa kumppanuutta (2012-2015)” -hankkeessa haluttiin edistää omaisten sopeutumisen prosessia kulttuurin ja taiteen keinoilla. Omaisille tarjottiin mahdollisuus sijoittaa menetys osaksi omaa elämäntarinaa ja kertoa oma tarina uudella tavalla. Omainen, omana itsenään, omine kokemuksineen ja tunteineen haluttiin nostaa esiin. Omaisten tarinoista syntyi Rinnallakulkija -teatteriesitys ja Rinnallakulkija -äänite.
TariNoita teatterin esitys Rinnalla kulkija kertoo kahden omaisen tarinan. Tarinat perustuvat Kaukon ja Marjan henkilökohtaisiin haastatteluihin. Tarinoiden välityksellä päähenkilöt antavat katsojille mahdollisuuden rinnallakulkemiseen heidän matkallaan.
Marjan tarina perustuu Marjan tarinaan äitinä olemisesta mielenterveysongelmien muuttamassa arjessa.
Kaukon tarina perustuu tarinaan puolisona olemisesta muistisairauden muuttamassa arjessa.

Lisätietoa teatteriesityksistä:
Pohjois-Karjalan Muisti ry, www.pkmuistiry.fi
TariNoita-teatteri/ Annina Rokka annina.rokka@gmail.com

 

RINNALLAKULKIJA CD

Rinnallakulkija -äänitteen kertomusten kautta voit kuunnella psyykkisesti sairastuneiden lasten vanhempien ajatuksia. Tarinoiden välityksellä kertojat jakavat elämäänsä ja tunteitaan läheisen ihmisen sairastumiseen liittyen.
Äänite syntyi Uudella tavalla aitoa kumppanuutta -hankkeen (2012-2015) Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset -FinFami ry:n omaisten ryhmässä vuoden 2013 aikana.

 

RINNALLAKULKIJA, LUOVAT MENETELMÄT OMAISTEN RYHMISSÄ

Rinnallakulkija, luovat menetelmät omaisten ryhmissä -julkaisu on valmistunut Uudella tavalla aitoa kumppanuutta -hankkeessa (2012-2015). Hanke on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama, kahden yhdistyksen, Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset – FinFami ry:n ja Pohjois-Karjalan Muisti ry:n yhteishanke.
Hankkeessa kehitettiin omaisten arkipäiväiseen jaksamiseen uudentyyppisiä tukimuotoja. Julkaisussa esitellään omaisten tarpeisiin kehitettyjä ryhmätoimintamenetelmiä. Menetelmiä voi soveltaa myös muissa ryhmissä.
Julkaisu sisältää omaisten maalauksia ja kirjoituksia, joilla he kuvaavat omaa tarinaansa. He haluavat teostensa kautta välittää voimaa, lohtua ja rohkeutta kaikille sairaan läheisen rinnallakulkijoille. Julkaisu sisältää myös artikkelit kehittämistyöhön osallistuneilta asiantuntijoilta ja Uudella tavalla aitoa kumppanuutta -hankkeen työntekijöiltä.

Rinnallakulkija, luovat menetelmät omaisten ryhmissä -julkaisu