Edunvalvonta ja vaikuttaminen

Vaikuttamistyön tavoitteena on edistää mielenterveysomaisten hyvinvointia ja oikeuksien toteutumista.

Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset – FinFami ry toimii mielenterveysomaistyön asiantuntijana ja maakunnan alueella järjestövaikuttajana. Asiantuntijuutemme perustuu läheisten kokemuksiin, ammatillisen osaamiseen sekä yhteistyöhön. Toimimme työryhmissä eri organisaatioiden kanssa ja tuomme esiin mielenterveysomaisten kokemuksia, palautteita ja kehittämisehdotuksia. Keskeisiä vaikuttamisteemoja ovat avohoidon toimivuus ja riittävät resurssit, omaisten huomioiminen, lapsiomaistyö, itsemurhien ehkäisyohjelman toteutus.

Tavoitteenamme on, että

 • mielenterveysomaiset tunnistetaan ja huomioidaan yksilöinä
 • psykiatrian ja mielenterveys- ja päihdepalveluiden avohoitoa vahvistetaan
 • ennaltaehkäiseva mielenterveystyö vahvistuu
 • omaiset kokevat osallisuutta ja saavat vaikuttamismahdollisuuksia itseään koskevissa asioissa
 • läheisen huoli sekä jaksaminen otetaan vakavasti ja hänet ohjataan tuen piiriin

 

Tehtävää varten

 • toimimme yhteistyössä valtakunnallisen Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami ry:n ja sen muiden jäsenyhdistysten kanssa
 • osallistumme mielenterveysomaisten ja mielenterveyden teemaviikkoihin ja kampanjoihin
 • edistämme omaisten kokemustiedon arvostusta ja kokemusasiantuntijuutta
 • osallistumme alueen julkisen sektorin ja järjestöjen yhteistyöhön: Siun soten YTY- ja asiakasraatitoiminta, Jane- järjestöasiain neuvottelukunta, Siun soten ja järjestöjen kumppanuuspöytä
 • olemme mukana omaisiin ja omaistyöhön liittyvissä kehittämisprojekteissa, tutkimuksissa ja opinnäytetöissä
 • kuuntelemme omaisten palautteita ja kokoamme kokemustietoa
Siun soten Mielenterveys- ja päihdetyön asiakasraati

Siun soten Mielenterveys- ja päihdetyön asiakasraati on perustettu vuonna 2017, tarkoituksena kehittää asiakaslähtöisesti psykiatrian erikoissairaanhoidon ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen yhteistyötä.

Toteuttaakseen tarkoitustaan, raati mahdollistaa rakentavaan vuorovaikutukseen perustuvia kehittämistilaisuuksia. Niissä kuullaan kaikkia osapuolia ja pyritään yhteiseen käsitykseen kehittämisen tarpeista ja muutoksen edellytyksistä

Asiakasraadin jäsenet ovat mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaita tai omaisia sekä kokemusasiantuntijoita ja ammattilaisia.

 

YTY - maakunnallinen mielenterveystyön yhdistysyhteistyö

YTY on Siun soten Mielenterveys- ja päihdepalvelujen (Miepä) ja psykiatrian klinikan, seurakuntien, kolmannen sektorin mielenterveysyhdistysten sekä hankkeiden maakunnallinen yhteistyöfoorumi. Säännöllisesti kokoontuvissa foorumeissa kehitetään yhteistyötä sekä edistetään hyvinvointia, mielenterveyttä ja psyykkistä toimintakykyä ylläpitävää toimintaa Siun soten alueella.

YTY yhdyshenkilöt on nimetty Siun soten Mielenterveys- ja päihdepalvelujen henkilöstöstä. Halutessasi mukaan YTY-toimintaan, ota yhteyttä alueesi yhdyshenkilöön.

YTY-yhdyshenkilöt

YTY maakunnalinen koordinaatioryhmä:

 • Anni Pesonen, toiminnajohtaja, Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry.
 • Seija Turtiainen, toiminnanjohtaja, Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset – FinFami ry.
 • Mireille Tarkiainen, ylihoitaja, psykiatrian klinikka, Siun sote
 • Maarit Kinnunen, ylihoitaja, Mielenterveys- ja päihdepalvelut, Siun sote

 

 

Ota yhteyttä

Seija Turtiainen
Seija Turtiainen

Toiminnanjohtaja

p. 050 564 8708
[email protected]

Lue lisää

Pin It on Pinterest