Lapsiomaistyön kehittämisprojekti

Lapsiomaistyön kehittämishanke 2016-2019

Lapsikin voi olla omainen. Vanhemman tai muun perheenjäsenen sairastuessa psyykkisesti koko perheen arki muuttuu. Toiminnan tavoitteena oli edistää lapsiomaisen tilan huomioimista varhaisemmin ja paremmin, jotta pystytään tarjoamaan tilanteeseen sopivaa tukea ja tietoa.
Pyrimme vahvistamaan lasten ja perheiden kanssa toimivien tietoa ja osaamista (Lapset puheeksi- ja Vertti -koulutukset, lapsiomaistyön perehdytys) kehitimme kunta-järjestö yhteistyötä sekä lasten pienryhmätoimintaa.

Toiminnan tavoitteita olivat:

  • Järjestöjen lapsi- ja omaistyössä huomioidaan lapsiomainen paremmin, jotta pystytään lisäämään suojaavia tekijöitä lapsen arkeen. Pyritään tarjoamaan käytännöllistä ja yksilöllistä tukea ottaen huomioon lapsen ja perheen oma tilanne sekä tarpeet huomioon.
  • Yhteistyömallien avulla järjestöjen piiriin tulevien lapsiomaisten osallistuminen kodin ulkopuoliseen toimintaan, ryhmiin ja harrastuksiin helpottuu ja mahdollistuu. Lapsi saa kaverisuhteita, onnistumisen kokemuksia ja kannustusta.
  • Perehdytystä saaneet ohjaajat ja tukihenkilöt osaavat toteuttaa lasten ja nuorten toimintaa niin että lapsiomaiset saavat positiivistä palautetta, kannustusta sekä suojaavia tekijöitä elämäänsä, eivätkä jää ulkopuoliseksi tai joudu kiusatuksi.
  • Paikalliseen järjestötyöhön löydetään tapoja tukea vanhemmuutta, kun vanhempi on sairastunut psyykkisesti.
  • Yhteistyömalleja pienryhmätoimintaan kehitetään ja toteutetaan myös maaseutumaisilla alueilla, jossa toimintaympäristö on erilainen kuin kaupungissa.

Kehitettiin Lapsiomaisen tukena- perehdytys järjestöjen käyttöön. Perehdytys voidaan järjestää vapaaehtoisille ja työntekijöille. Se voidaan räätälöidä järjestö tarpeen mukaan. Aineistoja on muokattu infotilaisuuksiin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, ja myös omaisille, esim. isovenhemmille. Hyväksi käytännöksi todettiin kokemusasintuntijoiden osallistuminen perehdytykdeen työparina henkilöstön kanssa. Aineiston kehittämiseen osallistuivat myös Joensuun Pelastakaa Lapset ry, Pelastakaa Lapset ry:n Itä-Suomen aluetoimisto, Siun soten varhainen tuki sekä perehdytykseen osalliastuneet vapaaehtoiset, joilta saimme palautetta.

Järjestettiin Lapset puheeksi -menetelmän koulutuksia erityisesti järjestöjen toimijoille, ja sen pohjalta perehdytys maahanmuuttajatyössä toimiville.

Lisäksi kehitettiin Minä Olen Tärkeä -pienryhmätoimintaan luovia menetelmiä, jotta ryhmissä voidaan monipuolisemmin käsitellä lasten kokemuksia, tunteita ja ajatuksia. Menetlmiä käyttävät vapaaehtoiset ryhmänohjaajat. Lisäksi tuotettiin pienryhmien tiedotusmateriaaleja. Minä Olen Tärkeä -pienryhmiä järjestää Joensuun Pelastakaa Lapset ry. Pienryhmätoimintojen laajentamista maaseutumaisille alueille kokeiltiin.

Vertti -toiminta tuotiin Pohjois-Karjalaan. Koulutettiin ohjaajia ja perustettiin ohjaajien työryhmä, joka järjestää Vertti -ryhmiä. Ne on tarkoitettu lapsiperheille, joissa vanhemmilla on mielialahäiriö. Vertti -ryhmien järjestämiseen osallistuivat myös Siun soten mielenterveys- ja päihdepalvelut, Siun soten varhainen tuki, Joensuun kaupungin varhaiskasvatus, Joensuun seudun omaishoitajat ry ja ViaDia Joensuu ry.

Isovanhempien vertaisryhmä perustettiin, selvitettiin isovanhempien tiedon ja tuen tarvetta ryhmän kokemusten avulla, ja kehitettiin tiedotusta isovanhemmille lapsiomaisasiasta. Isovanhempien info perustuu lapsiomaistyön perehdytyksen perusaineistolle. Yhteistyöhön osallistui Joensuun pelastakaa Lapset ry.

Tuotettiin tiedotusmateriaaleja sekä toteuttiin päätösseminaari ja osallistuttiin tanssiteoksen ”Suojassa?” tuotantoon. Tanssiteoksen teemana oli äidin ja lapsen suhde. Tanssiteoksen ”Suojassa?” toteutti tanssija, koreografi Anna Venäläisen työryhmä.

Toiminta toteuttiin Raha-automaattiyhdisyksen ja STEA:n myöntämällä avustuksella.

 

 

Kenelle?

Lapsiomaisten kanssa toimiville ammattilaisille ja vapaaehtoisille

Milloin?

Hanke on päättynyt

2016-2019

Pin It on Pinterest