Ryhmätoiminta

Läheisen psyykkinen sairastuminen tai päihdeongelma on kriisi koko perheelle. Läheisen sairastuessa omaiset käyvät läpi ristiriitaisia tunteita sekä etsivät vastauksia ja selviytymiskeinoja. Osa omaisista kokee hyödylliseksi jakaa kokemuksia samassa tilanteessa olevien kanssa.

Ryhmämme on mielenterveys- ja/tai päihdeomaisia varten. Ryhmiin osallistuminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä. Lue ryhmien esittelyt ja ja valitse oma tapasi voimaantua vertaistuesta, keskustelevissa tai toiminnallisissa ryhmissämme.

Ryhmät ovat luottamuksellisia ja niissä sitoudutaan yhdessä sovittuihin pelisääntöihin. Ryhmiä ohjaavat yhdistyksen työntekijät, vertaisohjaajat ja yhteistyötahojen työntekijät.

Käsi nurmikolla, taustalla peili

Ajatuksin -ryhmä

Ryhmän tavoite on auttaa omaisia ymmärtämään ajatusten vaikutus toimintaansa ja hyödyntämään ajatusten voimaa oman hyvinvointinsa edistämiseksi.

Luonnosta arjen voimaa -ryhmä

Ryhmä on tarkoitettu työikäisille omaisille ja sen tarkoitus on herätellä omaa luontosuhdetta sekä löytää luonnosta arjen keinoja jaksamisen vahvistamiseksi.

Voi hyvin -itsehoitoryhmä

Ryhmä on tarkoitettu omaisille ja se perustuu kiinalaiseen lääketieteeseen. On hyvä opetella kuuntelemaan mitä meille kuuluu. ”Itse olet itsesi paras asiantuntija”

Omaisten ABC -ryhmä Liperissä

Ryhmä on tarkoitettu sinulle, jonka läheisellä on psyykkistä oireilua tai sairautta ja /tai päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia.

Päihdemieli -ryhmä Lieksassa

Ryhmä on tarkoitettu omaisille, joiden lähipiirissä on haasteita päihteidenkäytön ja/tai mielenterveyden kanssa.

Hyvinvointia joogasta -ryhmä

Ryhmä on tarkoitettu 15–29-vuotiaille omaisille, jotka haluavat löytää keinoja oman jaksamisensa edistämiseksi.

Hyvinvoinnin avaimet -ryhmä

Ryhmä on tarkoitettu opiskelijoille ja sen tavoite on, että opiskelija löytää konkreettisia keinoja vahvistaa voimavarojaan mielen, rentoutumisen, unen, liikunnan ja ravinnon keinoin.

Omaisten ABC -ryhmä Outokummussa

Ryhmä on tarkoitettu sinulle, jonka läheisellä on psyykkistä oireilua tai sairautta ja/tai päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia.

Isovanhempien vertaistukiryhmä

Ryhmä on tarkoitettu isovanhemmille, jotka tuntevat huolta lastenlastensa elämäntilanteesta.

Omakuva N.Y.T -ryhmä

Ryhmä on kehitetty nuorille aikuisille (16-29 vuotiaille), joilla on huolta oman tai sairastuneen läheisen psyykkisestä hyvinvoinnista.

Omaisten ABC -ryhmä Joensuussa

Ryhmä on tarkoitettu sinulle, jonka läheisellä on psyykkistä oireilua tai sairautta ja /tai päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia.

Voimaa kuntosalilta -ryhmä

Ryhmä on tarkoitettu yli 50-vuotiaille omaisille, jotka kokevat kuormittuvansa läheisen mielenterveys- ja/tai päihdeongelman vuoksi.

Pitkään kokoontuneet omaisryhmät

Pitkän omaiskokemuksen omaaville kohdennettu ryhmätoiminta. Ryhmiä kokoontuu viidella paikkakunnalla ympäri Pohjois-Karjalaa.

Pin It on Pinterest