Ryhmätoiminta

Läheisen psyykkinen sairastuminen tai päihdeongelma on kriisi koko perheelle. Läheisen sairastuessa omaiset käyvät läpi ristiriitaisia tunteita sekä etsivät vastauksia ja selviytymiskeinoja. Osa omaisista kokee hyödylliseksi jakaa kokemuksia samassa tilanteessa olevien kanssa.

Ryhmämme on mielenterveys- ja/tai päihdeomaisia varten. Ryhmiin osallistuminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä. Lue ryhmien esittelyt ja ja valitse oma tapasi voimaantua vertaistuesta, keskustelevissa tai toiminnallisissa ryhmissämme.

Ryhmät ovat luottamuksellisia ja niissä sitoudutaan yhdessä sovittuihin pelisääntöihin. Ryhmiä ohjaavat yhdistyksen työntekijät, vertaisohjaajat ja yhteistyötahojen työntekijät.

Isovanhempien vertaisryhmä

Ryhmä on tarkoitettu isovanhemmille, jotka tuntevat huolta lastenlastensa elämäntilanteesta.

Omaisten ryhmä Lieksassa

Ryhmä on tarkoitettu omaisille, joiden läheinen on sairastunut psyykkisesti.

Minun Tarinani -ryhmä

Ryhmä on tarkoitettu nuorille aikuisille (18-29 v.) Huoli omasta tai läheisen hyvinvoinnista herättää usein monenlaisia tunteita ja kysymyksiä.

Omaisten ryhmä Kiteellä

Ryhmä on tarkoitettu omaisille, joiden läheinen on sairastunut psyykkisesti.

ABC-ryhmä Liperissä

Ryhmä on tarkoitettu sinulle, jonka läheisellä on psyykkistä oireilua tai sairautta ja /tai päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia.

ABC-ryhmä Joensuussa

Ryhmä on tarkoitettu sinulle, jonka läheisellä on psyykkistä oireilua tai sairautta ja /tai päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia.

Pitkään kokoontuneet omaisryhmät

Pitkän omaiskokemuksen omaaville kohdennettu ryhmätoiminta. Ryhmiä kokoontuu viidella paikkakunnalla ympäri Pohjois-Karjalaa.

Hyvinvoinnin avaimet ryhmät

Ryhmien tavoite on, että omainen löytää konkreettisia keinoja vahvistaa voimavarojaan unen, rentoutumisen, ravinnon ja liikunnan keinoin.

 

Pin It on Pinterest