Ryhmätoiminta

Läheisen psyykkinen sairastuminen tai päihdeongelma on kriisi koko perheelle. Läheisen sairastuessa omaiset käyvät läpi ristiriitaisia tunteita sekä etsivät vastauksia ja selviytymiskeinoja. Osa omaisista kokee hyödylliseksi jakaa kokemuksia samassa tilanteessa olevien kanssa.

Ryhmämme on mielenterveys- ja/tai päihdeomaisia varten. Ryhmiin osallistuminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä. Lue ryhmien esittelyt ja ja valitse oma tapasi voimaantua vertaistuesta, keskustelevissa tai toiminnallisissa ryhmissämme.

Ryhmät ovat luottamuksellisia ja niissä sitoudutaan yhdessä sovittuihin pelisääntöihin. Ryhmiä ohjaavat yhdistyksen työntekijät, vertaisohjaajat ja yhteistyötahojen työntekijät.

Kohtaa vertainen verkossa

Tervetuloa harjoittelemaan etä-osallistumista. Varaa sopiva aika tutustua Teamsiin, Zoomiin sekä puhelinryhmään.

Minun Tarinani -ryhmä

Ryhmä on tarkoitettu nuorille aikuisille (18-29 v.) Huoli omasta tai läheisen hyvinvoinnista herättää usein monenlaisia tunteita ja kysymyksiä.

Isovanhempien -ryhmät

Ryhmät on tarkoitettu isovanhemmille, jotka tuntevat huolta lastenlastensa elämäntilanteesta.

Arjen tukijoukot -ryhmät

Ryhmän aiheet löytyvät mielen-terveysomaisten arjesta. Ryhmässä keskitytään vahvistamaan osallistujien voimavaroja tiedon ja käytännön vinkkien avulla

 

Läheisuupumuksen omahoito -ryhmä

Vertaisryhmässä tutustutaan yhdessä siihen, mitä tarkoittaa läheisuupumus, jaetaan kokemuksia uupumisesta ja sen omahoidosta sekä ehkäisystä.

Omaisten ryhmä Kiteellä

Ryhmä on tarkoitettu omaisille, joiden läheinen on sairastunut psyykkisesti.

Pitkään kokoontuneet omaisryhmät

Pitkän omaiskokemuksen omaaville kohdennettu ryhmätoiminta. Ryhmiä kokoontuu viidella paikkakunnalla ympäri Pohjois-Karjalaa.

Läheisuupumuksen omahoito -verkkoryhmä

Verkkoryhmässä tutustutaan yhdessä siihen, mitä tarkoittaa läheisuupumus, jaetaan kokemuksia uupumisesta ja sen omahoidosta sekä ehkäisystä.

ABC -verkkoryhmä

Verkkoryhmä sinulle, jonka läheisellä on psyykkistä oireilua tai päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia.

Muista oma hyvinvointisi -verkkoryhmä

Verkkoryhmä omaisille, joilla ei ole aikaa. Tässä ryhmässä ymmärretään hyvin, että ei ole helppo keskittyä ja rauhoittua.

Omaisena olon kokemukset sanoiksi – Tarinaryhmä

Tule sanoittamaan omaiskokemustasi. Koulutuksessa käydään läpi omaisena olon elämänkaarta vertaistuen, ammatillisen ohjauksen, kirjoittamisen ja erilaisten harjoitusten avulla.

ABC -ryhmä vanhemmille

Ryhmä sinulle, jonka lapsella on psyykkistä oireilua tai päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia.

 

Luontoliikuntaryhmä

Ryhmässä lähdetään leppoisasti liikkeelle luontoon.

 

Pin It on Pinterest