Uudella tavalla aitoa kumppanuutta

Uudella tavalla aitoa kumppanuutta 2012-2015

Pohjois-Karjalan melenterveysomaiset – FinFami ry:n ja Pohjois-Karjan Muisti ry:n yhteisessä Uudella tavalla aitoa kumppanuutta – hankkeessa haluttiin edistää omaisen sopeutumisen prosessia kulttuurin ja taiteen keinoilla sekä kehittää omaisten arkipäiväiseen jaksamiseen uudentyyppisiä tukimuotoja. Lisäksi hankkeen tavoiteena oli kehittää yhdistysten välistä yhteistyötä edelleen.

Omaisille tarjottiin mahdollisuus sijoittaa menetys osaksi omaa elämäntarinaa ja kertoa oma tarina uudella tavalla. Omainen, omana itsenään, omine kokemuksineen ja tunteineen haluttiin nostaa esiin. Omaisten tarinoista syntyi Rinnallakulkija -teatteriesitys sekä Rinnakulkija -äänite. TariNoita -teatterin esitys Rinnalla kulkija, kertoo kahden omaisen, Kaukon ja Marjan tarinat. Rinnallakulkija -äänitteen kertomusten kautta voit kuunnella psyykkisesti sairastuneiden lasten vanhempien ajatuksia. Äänite syntyi Pohjois-Karjalan mielenterveysomaisten – FinFami ry:n omaisten ryhmässä vuoden 2013 aikana.

Rinnallakulkija -luovat menetelmät omaisten ryhmissä julkaisussa esitellään omaisten tarpeisiin kehitettyjä ryhmätoiminta-menetelmiä, niitä voi soveltaa myös muissa ryhmissä. Julkaisu sisältää omaisten maalauksia ja kirjoituksia, joilla he kuvaavat omaa tarinaansa. He haluavat teostensa kautta välittää voimaa, lohtua ja rohkeutta kaikille sairaan läheisen rinnallakulkijoille. julkaisu sisältää myös artikkelit kehittämistyöhön osallistuneilta asiantuntijoilta sekä hankkeen työntekijöiltä.

Taiteesta tunteisiin -menetelmän kehittämisestä vastasivat kumppanuusyhdistykset sekä Joensuun taidemuseo ONNI. Menetelmässä kuljetaan taideteosten välityksellä oppaan johdattama matka ajatuksiin, tunteisiin ja kokemuksiin. Taiteesta tunteisiin -ohjaajat, aiemmin omaismentorit ovat yhdistysten vapaaehtoistoimijoita. Heidät on valmennettu Taiteesta tunteisiin -polun ohjaukseen. Taiteesta tunteisiin -ohjaajat toimivat oppaina yhdistysten tilaisuuksissa ja yhteistyöverkostoissa, joissa menetelmää käytetään yhtenä omaistyön tukimuotona.

 

Pin It on Pinterest